Open Doors


Drysau Agored Digwyddiad Treftadaeth

DATHLIAD O BENSAERNIAETH A THREFTADAETH

Medi 2019
Tref Rhuthun

Dydd Sadwrn 7 & Dydd Sul 8 o Fedi


Tref Rhuthun a'r Cylch

Dydd Sadwrn 14 & Dydd Sul 15 o Fedi


Bydd nifer o gartrefi ac adeiladau hanesyddol, diddorol sy'n anarferol ac yn hardd yn cael eu hagor i'r cyhoedd fis Medi er mwyn cynnal teithiau o'u cwmpas a sgyrsiau yn eu cylch. Mae'r penwythnos treftadaeth diddorol hwn yn rhan o raglen sy'n digwydd ledled Ewrop sy'n cael ei gynnal yma gan Cymdeithas Ddinesig Rhuthun a'r Cylch, Cadw a Chyngor Sir Ddinbych.

Mae llyfryn ag ynddo fanylion llawn am y rhaglen Drysau Agored i'w gael o unrhyw lyfrgell yn Sir Ddinbych yn mis Awst. Hefyd lawrlwytho'r rhaglen yma.i lawrlwytho'r rhaglen


Open Doors Heritage
Event

A CELEBRATION OF ARCHITECTURE AND HERITAGE

September 2019
Ruthin town

Saturday 7 & Sunday 8 September


Ruthin town and around

Saturday 14 & Sunday 15 September


A wonderful range of interesting, unusual and beautiful historic homes and buildings will be open to the public for tours and talks this September. These fascinating heritage weekends area part of a European wide programme and brought to you by the Ruthin and District Civic Association, Cadw and Denbighshire County Council.

Pick up the full Open Doors booklet from any Denbighshire Library from August. Also download booklet here.

Download Booklet


Pick up a brochure from Denbighshire Library in August.
Open Doors 2013   Open Doors 2013