Open Doors 2013


Drysau Agored Digwyddiad Treftadaeth

DATHLIAD O BENSAERNIAETH A THREFTADAETH

Sir Ddinbych Medi 2014
Corwen

Medi 6ed 7fed


Llangollen

Medi 13eg 14eg


Denbigh

Medi 20fed 21ain


Rhuddlan

Medi 27ain 28ain


Ruthin

Medi 27ain 28ain


Bydd nifer o gartrefi ac adeiladau hanesyddol, diddorol syn anarferol ac yn hardd yn cael eu hagor ir cyhoedd fis Medi er mwyn cynnal teithiau ou cwmpas a sgyrsiau yn eu cylch. Maer penwythnos treftadaeth diddorol hwn yn rhan o raglen syn digwydd ledled Ewrop syn cael ei gynnal yma gan Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru, Cymdeithas Ddinesig Rhuthun a Dinbych a Chyngor Sir Ddinbych.

Mae llyfryn ag ynddo fanylion llawn am y rhaglen Drysau Agored iw gael o unrhyw lyfrgell yn Sir Ddinbych.


Lawrlwythor Arweinlyfr


Open Doors' Heritage
Event

A CELEBRATION OF ARCHITECTURE AND HERITAGE

Denbighshire September 2014
Corwen

6th - 7th September


Llangollen

13th - 14th September


Denbigh

20th - 21st September


Rhuddlan

27th - 28th September


Ruthin

27th - 28th September


A wonderful range of interesting, unusual and beautiful historic homes and buildings will be open to the public for tours and talks this September. This fascinating heritage event weekend is part of a European wide programme and brought to you by the Civic Trust for Wales, Ruthin and Denbigh Civic Society and Denbighshire County Council.

Pick up the full Open Doors booklet from any Denbighshire Library from September.

Download GuidebookOpen Doors 2013
Open Doors 2013

If you would like your property to be included in Open Doors email us now.


Site by ecm. Concept and marketing by Coya. Copyright Denbighshire County Council 2013.