Open Doors

Latest from @OpenDoorsDC

RT @Denbigh_Museum: Diolch yn fawr iawn @siopymorfa am y rhodd o lyfrau ar gyfer yr arddangosfa #ffermio #cefngwlad yn Amgueddfa #Dinbych 🐓…
Friday 24th March 2017, 8:13PM

RT @Denbigh_Museum: Many thanks to @siopymorfa for their generous donation of books for our farming exhibition https://t.co/k6mx4JKjF9
Friday 24th March 2017, 8:12PM

RT @Denbigh_Museum: Yr arddangosfa nesa'n barod amdanoch. Dewch yn llu /Our next exhibition is ready for this weekend's stampede! #ffermio
Thursday 23rd March 2017, 10:47PM

RT @Denbigh_Museum: Yn agor ar Fawrth 25.... ac yn para tan ddiwedd Mehefin. Byddwn ar agor bob dydd Sadwrn a phnawn Llun a Iau. Dewch draw…
Friday 17th March 2017, 6:46AM

RT @Denbigh_Museum: @Dim_Bech Opening 25 March, then open every Mon & Thurs pm's and Saturdays til end June. Drop in to share some memories…
Friday 17th March 2017, 6:45AM

RT @HWB_Dinbych: Interested in genealogy (family history)? If enough interest an evening course will be held @HWB_Dinbych @colegllandrillo
Friday 17th March 2017, 6:45AM

RT @Denbigh_Museum: Bore diddorol iawn yn rhannu syniadau a ffeithiau yn Fforwm Dreftadaeth Gogledd Ddwyrain Cymru. #100Gwrthrych https://t…
Saturday 11th March 2017, 6:59PM

RT @Denbigh_Museum: A really interesting morning sharing ideas and finding new facts at the North East Wales Heritage Forum #100Objects htt…
Saturday 11th March 2017, 6:59PM

Cyfarfod heno i drafod pa adeiladau fydd ar agor eleni #Dinbych 🗝Meeting 2night @guildhalltavern Which sites will o… https://t.co/a8CZM6h07P
Tuesday 7th March 2017, 5:43AM

RT @Denbigh_Museum: Cofiwch am y ddarlith heno / Don't forget about this evening's lecture by Bob Neale 7:30pm @Denbigh_Museum Grove Rd. #D
Thursday 2nd March 2017, 6:50PM


Drysau Agored Digwyddiad Treftadaeth

DATHLIAD O BENSAERNIAETH A THREFTADAETH

Medi 2017
Tref Rhuthun

Dydd Sadwrn 2 & Dydd Sul 3 o Fedi


Tref Rhuthun ar Cylch

Dydd Sadwrn 9 & Dydd Sul 10 o Fedi


Bydd nifer o gartrefi ac adeiladau hanesyddol, diddorol syn anarferol ac yn hardd yn cael eu hagor ir cyhoedd fis Medi er mwyn cynnal teithiau ou cwmpas a sgyrsiau yn eu cylch. Maer penwythnos treftadaeth diddorol hwn yn rhan o raglen syn digwydd ledled Ewrop syn cael ei gynnal yma gan Cymdeithas Ddinesig Rhuthun ar Cylch, Cadw a Chyngor Sir Ddinbych.

Mae llyfryn ag ynddo fanylion llawn am y rhaglen Drysau Agored iw gael o unrhyw lyfrgell yn Sir Ddinbych yn mis Awst.

Open Doors Heritage
Event

A CELEBRATION OF ARCHITECTURE AND HERITAGE

September 2016
Ruthin town

Saturday 2 & Sunday 3 September


Ruthin town and around

Saturday 9 & Sunday 10 September


A wonderful range of interesting, unusual and beautiful historic homes and buildings will be open to the public for tours and talks this September. These fascinating heritage weekends area part of a European wide programme and brought to you by the Ruthin and District Civic Association, Cadw and Denbighshire County Council.

Pick up the full Open Doors booklet from any Denbighshire Library from August.Pick up a brochure from Denbighshire Library in August.
Open Doors 2013   Open Doors 2013Site by ecm.