Open Doors


Digwyddiad Treftadaeth

DATHLIAD O BENSAERNIAETH A THREFTADAETH

Medi 2022
Tref Rhuthun a'r Cylch

Dydd Sadwrn 10 & Dydd Sul 11 o Fedi


Bydd nifer o gartrefi ac adeiladau hanesyddol, diddorol sy'n anarferol ac yn hardd yn cael eu hagor i'r cyhoedd fis Medi er mwyn cynnal teithiau o'u cwmpas a sgyrsiau yn eu cylch. Mae'r penwythnos treftadaeth diddorol hwn yn rhan o raglen sy'n digwydd ledled Ewrop sy'n cael ei gynnal yma gan Gymdeithas Ddinesig Rhuthun a'r Cylch, Cadw a Chyngor Sir Ddinbych.

Drysau-agored cadw.llyw.cymru/ymweld/be-syn-digwydd/drysau-agored

Gellir ei gael o unrhyw Lyfrgell yn Sir Ddinbych yn mis Awst., o Ganolfannau Gwybodaeth a siopau lleol Hefyd gellir ei lawrlwytho o'r rhaglen yma.
I LAWRLWYTHO'R RHAGLEN


Open Doors Heritage
Event

A CELEBRATION OF ARCHITECTURE AND HERITAGE

September 2022
Ruthin town and around

Saturday 10 & Sunday 11 September


A wonderful range of interesting, unusual and beautiful historic homes and buildings will be open to the public for tours and talks this September. These fascinating heritage weekends area part of a European wide programme and brought to you by the Ruthin and District Civic Association, Cadw and Denbighshire County Council.

Open Doors cadw.gov.wales/visit/whats-on/open-doors

Pick up the full Open Doors programme from Information Centres and local shops. Also download programme here.


Download Booklet


Pick up a brochure from Denbighshire Library in August.
Open Doors 2013   Open Doors 2013